Wojewódzki Zarząd Zakładowy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Policji słucha bardzo uważnie uwag wszystkich pracowników Policji również tych, którzy już odeszli z pracy zawodowej ale dalej chcą być związani z Policją i NSZZ Pracowników Policji. Zgodnie z licznymi sygnałami poczyniliśmy starania i zakładamy KOŁO EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICJI przy WZZ NSZZ Pracowników Policji w Krakowie.

Wszystkie osoby będące emerytami lub rencistami Policji chętne przynależeć do nowej struktury NSZZ Pracowników Policji bardzo prosimy o kontakt z Emilią Sekułą.

Kontakt: Emilia Sekuła - tel. 668 134 588

Koło rusza od 1 lutego 2021 roku

 

Będziecie mogli Państwo będąc zasłużonymi emerytami dalej aktywnie uczestniczyć w życiu małopolskiej Policji, korzystać z wszystkich przywilejów członka Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Policji – (ochrona prawna, zniżki na wyjazdy, zasiłki statutowe, promocje na abonamenty telefonii komórkowej wspólne spotkania i wyjazdy integracyjne i wiele, wiele innych)

Obecnym pracownikom Policji pozostawiamy tą informację do przemyślenia, ponieważ pamiętajmy; każdy będzie kiedyś emerytem i co wtedy? Czy będziemy chcieli wówczas odsunąć się od miejsca w którym spędziliśmy bardzo dużo czasu, od ludzi z którymi spędzaliśmy większą część naszego życia, myślę że nie i dlatego w tym celu powołujemy do życia to Koło. Członkowie, którzy zapiszą się w jego szeregi utworzą spośród siebie Zarząd, który oczywiście będzie mógł liczyć na pomoc Wojewódzkiego Zarządu Zakładowego NSZZ Pracowników Policji.

Zadaniem Koła będzie integracja środowiska seniorów, pobudzenie emerytów i rencistów Policji do twórczego działania. W ramach swojej działalności, KOŁO będzie prowadzić bogatą działalność kulturalną i artystyczną dostosowując się do potrzeb i zainteresowań swoich członków.

 

Cele KOŁA:

1. Działanie na rzecz poprawy warunków socjalno-bytowych i uczestniczenia w życiu społecznym emerytów, rencistów cywilnych Policji oraz współdziałanie z organami władzy NSZZ Pracowników Policji oraz innymi organizacjami społecznymi,

2. Organizowanie życia kulturalnego i artystycznego emerytów, rencistów, w tym rozwijanie i pobudzanie aktywności towarzyskiej członków Koła.

3. Reprezentowanie interesów osób starszych  

 

Przynależeć do KOŁA będą mogli wszyscy byli pracownicy Policji woj. Małopolskiego