30 lipca 2021 br., odbyły się obchody Święta Policji, podczas których policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, komisariatów specjalistycznych oraz Oddziału Prewencji Policji w Krakowie zostali odznaczeni medalami i mianowani na wyższe stopnie. Ceremonia odbyła się na terenie siedziby Oddziału Prewencji Policji. W obchodach dzisiejszego Święta Policji udział wzięli: nadinsp. Michał Ledzion Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie wraz z kierownictwem Komendy Wojewódzkiej Policji, insp. Jarosław Nowak - Dowódca Oddziału Prewencji Policji w Krakowie, funkcjonariusze i pracownicy wskazanych jednostek. Uroczystość uświetnił swoją obecnością Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita.

Apel rozpoczęło złożenie meldunku Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Krakowie nadinsp. Michałowi Ledzionowi przez dowódcę  uroczystości podinsp. Rafała Kanię.  Kolejną częścią zbiórki było podniesienie flagi państwowej i odtworzenie hymnu RP.
Zebranych policjantów, pracowników cywilnych i gości powitał nadinsp. Michał Ledzion, Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie.  Na wstępie Szef małopolskiej Policji powiedział, że dzisiejsze święto jest okazją do wyrażenia naszej zawodowej tożsamości i przynależności, a także wierności wartościom prezentowanym na sztandarze Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Generał powiedział, że „każdego dnia wartości te urzeczywistniają się w podejmowanych przez nas działaniach – służbie drugiemu człowiekowi, trosce o bezpieczeństwo i ochronie porządku prawnego”. Działania te  stanowią fundament naszej formacji. Komendant wyraził uznanie i wdzięczność za oddanie i trud codziennej służby. Z dumą stwierdził, iż dzięki zaangażowaniu oraz rzetelnemu wykonywaniu przez policjantów obowiązków służbowych, zarówno mieszkańcy, jak i licznie odwiedzający nasz region turyści, mogą czuć się bezpiecznie.
Następnie nadinsp. Michał Ledzion złożył policjantom oraz ich rodzinom życzenia zdrowia, pomyślności oraz ludzkiej życzliwości i szacunku. Na zakończenie Komendant zwrócił się do Wojewody, dziękując za obecność, wsparcie i przychylność dla działań małopolskiej Policji.
Po przemówieniu nadeszła najważniejsza chwila ceremonii, czyli wręczenia wyznaczonym policjantom medali, odznaczeń i aktów mianowania na wyższe stopnie.
Postanowieniem Prezydenta RP, na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej Złotym Medalem za Długoletnią Służbę odznaczono  1 policjanta, medalem srebrnym uhonorowano 7 osób, a brązowym 2 funkcjonariuszy. Medale wręczył przedstawiciel rządu w terenie – Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita przy udziale Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, nadinsp. Michała Ledziona.
Kolejno w uznaniu szczególnych zasług w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego Złotą Odznaką Zasłużony Policjant odznaczono 1 policjanta, srebrną 6 funkcjonariuszy, a brązową odznaką Zasłużonego Policjanta 8 funkcjonariuszy. Odznaczeniami dekorował policjantów Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie przy udziale Wojewody Małopolskiego.  
W tym roku w KWP w Krakowie i OPP w Krakowie mianowano: w korpusie oficerów starszych policji – 2 policjantów, w korpusie oficerów młodszych Policji – 8 funkcjonariuszy,  w korpusie aspirantów Policji – 16 policjantów, w korpusie podoficerów Policji – 18 funkcjonariuszy, w korpusie szeregowych Policji – 6 funkcjonariuszy. Mianowania na stopień wręczał Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. Michał Ledzion przy udziale Wojewody Małopolskiego Łukasza Kmity.
Następnie, podinsp. Grzegorz Gubała, Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. małopolskiego odznaczył mł. insp. Roberta Górkę Krzyżem Niepodległości klasy pierwszej na szarfie, podinsp.. Krzysztofa Kadłuczkę – Złotym Krzyżem Zasługi dla Zarządu Wojewódzkiego, a kolejnych 5 funkcjonariuszy: podinsp. Katarzyne Padło, podinsp. Bożenę Ulman, podinsp. Władysława Wojtyczkę, nadkom. Franciszka Gawlika oraz sierż. szt. Wojciecha Bosaka – Medalem trzydziestolecia powstania NSZZP.
W dalszej kolejności Justyna Skiba, Przewodnicząca NSZZ Pracowników Policji woj. małopolskiego wraz z Zastępcą – Jolantą Mistak odznaczyła Krzyżem Zasługi WZZ NSZZ Pracowników Policji w Krakowie: podinsp. Rafałowi Kani, mł. insp. Ewie Tondos, podinsp. Grzegorzowi Gubale oraz Piotrowi Regulskiemu.
Kolejno nadinsp. Michał Ledzion wraz z Justyną Skibą wyróżnili policjantów OPP w Krakowie: podinsp.. Mirosława Juszczaka, kom. Roberta Pawlika, mł. asp. Mariusza Ramsa oraz sierż. szt. Zbigniewa Grabowskiego za zaangażowanie w organizację przedsięwzięć promujących Policję oraz cele statutowe związku  policjantów OPP w Krakowie.
Po wręczeniu wyróżnień, głos zabrał Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita, zwracając się do małopolskich policjantów słowami: „dziękuję za to, że dbacie o bezpieczeństwo Małopolan, o bezpieczeństwo Polaków z lądu, z powietrza i z wody”. Kolejno nawiązał do okresu pandemii, podkreślając, że w tym trudnym czasie „Małopolanie mogli liczyć na sprawnie działające służby, mogli liczyć nas pomoc i wsparcie policjantów”.  Wojewoda, kończąc swe wystąpienie powiedział: „gratuluję wam podwójnie: odznaczeń i awansów, ale także gratuluję świetnego kierownictwa Małopolskiej Policji, które zawsze jest z wami, zawsze o was pamięta i zawsze was wspiera”.
Uroczystość zakończyło złożenie meldunku nadinsp. Michałowi Ledzionowi.

 

źródło: https://malopolska.policja.gov.pl/krk/aktualnosci/13640,Swieto-Policji-Obchody-Komendy-Wojewodzkiej-Policji-w-Krakowie-oraz-Oddzialu-Pre.html