KOMUNIKAT

W dniu 27 września 2021 roku odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego Zarządu Zakładowego NSZZ Pracowników Policji w Krakowie. Zostały między innymi podjęte następujące uchwały:

 

 

 

 

Jednocześnie informujemy, że w dniu 28 września 2021 roku WZZ NSZZ Pracowników Policji w Krakowie złożył do prokuratury zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Panią Justynę Skibę. Jednocześnie podjęta została uchwała w sprawie powołania komisji do przejęcia siedziby i dokumentacji WZZ NSZZ PP w Krakowie.

 

Prace komisji są bardzo utrudnione z uwagi na odmowę udziału Pani Justyny Skiby w przekazaniu. Informujemy jednocześnie, że NSZZ Pracowników Policji woj. małopolskiego w dalszym ciągu prowadzi działalność statutową. O dalszych krokach będziemy informować na bieżąco.