Pismo z dnia 7 października 2016 roku w związku z praktyką zobowiązywania pracowników cywilnych zatrudnionych w Policji przez przełożonych do wykonywania pracy poza normalnymi godzinami pracy przesłane przez Krajową Komisję Wykonawczą do Szefa Służby Cywilnej.

Przejdź do treści: Pismo do Szefa Służby Cywilnej

W dnach 18 - 20 października 2016 w Opolu odbył się Zjazd Statutowy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Policji.

Rozpoczęcie Zjazdu Statutowego NSZZ Pracowników Policji poprzedziło wprowadzenie pocztów sztandarowych Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, Krajowej Komisji Wykonawczej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Policji, Wojewódzkiego Zarządu Zakładow

Przejdź do treści: Zjazd Statutowy NSZZ Pracowników Policji - Opole 18-20 października 2016

Pracownicy Policji Komendy Wojewódzkie Policji w Krakowie !!!

 

Zarząd Terenowy NSZZ Pracowników Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie z przyjemnością chciałby zaprosić pracowników Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie na organizowaną w dniu 18 listopada 2016 r. imprezę ostatkową, która odbędzie się w Restauracji Oberża pod Czarnym Koniem, położonej w Krakowie przy ulicy Klaszt

Przejdź do treści: Impreza Ostatki 2016

Uprzejmie Informujemy, że w dniu 27 września 2016 roku podpisana została przez PZU Życie SA, Komendanta Głównego Policji oraz reprezentantów organizacji związkowych, Umowa Prewencyjna dotyczącą programów ubezpieczeniowych „Policja 2015”.

Programy te zostały wypracowane wspólnie przez przedstawicieli organizacji związkowych oraz ubezpieczycieli.

Najnowsza wersja Umowy zamieszczona jest na stronie i

Przejdź do treści: Umowa prewencyjna PZU

W dniu 7 października odbyło się posiedzenie Prezydium Wojewódzkiego Zarządu Zakładowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Policji w Krakowie.

 

Główne tematy poruszone na posiedzeniu to:

  • Stanowisko w sprawie przeznaczenia środków każdego członka związku
  • Spotkania w Komendach Miejskich i Powiatowych województwa Małopolskiego z członkami związku.
  • Oferta telefonii PLAY
  • Fundus

Przejdź do treści: Posiedzenie Prezydium Wojewódzkiego Zarządu Zakładowego NSZZ PP w Krakowie