Uprzejmie Informujemy, że w dniu 27 września 2016 roku podpisana została przez PZU Życie SA, Komendanta Głównego Policji oraz reprezentantów organizacji związkowych, Umowa Prewencyjna dotyczącą programów ubezpieczeniowych „Policja 2015”.

Programy te zostały wypracowane wspólnie przez przedstawicieli organizacji związkowych oraz ubezpieczycieli.

Najnowsza wersja Umowy zamieszczona jest na stronie i

Przejdź do treści: Umowa prewencyjna PZU

W dniu 7 października odbyło się posiedzenie Prezydium Wojewódzkiego Zarządu Zakładowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Policji w Krakowie.

 

Główne tematy poruszone na posiedzeniu to:

  • Stanowisko w sprawie przeznaczenia środków każdego członka związku
  • Spotkania w Komendach Miejskich i Powiatowych województwa Małopolskiego z członkami związku.
  • Oferta telefonii PLAY
  • Fundus

Przejdź do treści: Posiedzenie Prezydium Wojewódzkiego Zarządu Zakładowego NSZZ PP w Krakowie

Projekt ustawy modernizacyjnej przyjęty!

 

Poniżej zamieszczamy treść informacji, która ukazała się na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dot. szczegółowych założeń ustawy modernizacyjnej na lata 2017 – 2020:

„Zapewnienie służbom podległym MSWiA narzędzi niezbędnych do realizacji ich zadań jest głównym celem przyjętego na dzisiejszym posiedzeniu Rady Ministrów projektu „ustawy

Przejdź do treści: Projekt ustawy modernizacyjnej przyjęty!

Pismo w sprawie nierównego traktowania pracowników Policji wykonujących takie same zadania jak funkcjonariusze Policji przesłane przez Krajową Komisję Wykonawczą do Doradcy Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

Przejdź do treści: Pismo w sprawie nierównego traktowania pracowników Policji wykonujących takie same zadania jak funkcjonariusze Policji

Szanowni Państwo,

W dniu  26 września 2016 r. od godz. 10 w sali nr 103 w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, odbyło sięszkolenie dla Społecznych Inspektorów Pracy oraz osób funkcyjnych w naszym Związku odpowiedzialnych za nadzór nad przestrzeganiem w Komendzie Wojewódzkie Policji w Krakowie oraz w Komendach Miejskich/Powiatowych Policji województwa małopolskiego przepisów BHP. Obecni

Przejdź do treści: Szkolenie Społecznych Inspektórów Pracy w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie