Zgodnie z Ustawą o działalności ubezpieczeniowej (art. 149, ust. 2 pkt 1), firmy ubezpieczeniowe mogą z części własnych dochodów tworzyć tzw. fundusz prewencyjny, z którego środki przeznaczane są przede wszystkim na likwidację zagrożeń dla życia i zdrowia ludzi oraz ochronę ich mienia. Głównym celem tej działalności jest zmniejszenie szkodowości. Jedną z takich firm jest PZU.

Grupa PZU od lat współpracuje z Komendą Główną Policji oraz Biurem Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, wspierając ogólnopolskie programy i kampanie prewencyjne, jak „Użyj wyobraźni”, „Resztę opowiem jak wrócę” czy „Wykręć numer złodziejowi”.

Współpraca z Policją nie ogranicza się tylko do szeroko rozpoznawanych kampanii. PZU od lat prowadzi programy prewencyjne skierowane do policjantów, pracowników Policji i ich rodzin ubezpieczonych w PZU. Jednym z nich jest uruchomiony w czerwcu 2008 roku program „Policja 2008” (kontynuacja programu „Policja 2001”), dofinansowujący Policję w zakresie m.in.: poprawy bezpieczeństwa policjantów i pracowników Policji, ochrony ich zdrowia i profilaktyki zdrowotnej oraz likwidacji zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w komisariatach.

PZU podjęło również stałą współpracę z Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie, której celem jest prewencja przeciwkradzieżowa oraz zwalczanie przestępczości ubezpieczeniowej. Zakres współpracy obejmuje seminaria szkoleniowe oraz wykłady.

Poniżej przedstawiamy materiały dot. uregulowania współpracy NSZZ Pracowników Policji z ubezpieczycielem.

 

   Pismo Biura Komunikacji Społecznej KGP z dnia 22.01.2007 dot. możliwości zawarcia porozumienia z ubezpieczycielem

   Pismo Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ Pracowników Policji skierowane do NSZZ Policjantów w sprawie zapisów aneksu do umowy o Funduszu Prewencyjnym

   Porozumienie w sprawie programu grupowego ubezpieczenia policjantów i pracowników Policji „Policja 2008″

   Protokół ze spotkania organizacji związkowych działających w Policji, będących stroną umowy grupowego ubezpieczenia „Policja 2008″

   Umowa w sprawie Funduszu Prewencyjnego PW/19/2008

   Aneks do umowy w sprawie Funduszu Prewencyjnego PW/19/2008

   Regulamin centralny Funduszu Prewencyjnego utworzonego w ramach programu ubezpieczeniowego „Policja 2008″

   Wniosek centralny o pomoc finansową z funduszu prewencyjnego PZU 2008

   Oświadczenie - wzór

    Decyzja nr 99/2016 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie z dnia 2 listopada 2016 roku