Zgodnie z Ustawą o działalności ubezpieczeniowej (art. 149, ust. 2 pkt 1), firmy ubezpieczeniowe mogą z części własnych dochodów tworzyć tzw. fundusz prewencyjny, z którego środki przeznaczane są przede wszystkim na likwidację zagrożeń dla życia i zdrowia ludzi oraz ochronę ich mienia. Głównym celem tej działalności jest zmniejszenie szkodowości. Jedną z takich firm jest PZU.

Grupa PZU od lat współpracuje z Komendą Główną Policji oraz Biurem Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, wspierając ogólnopolskie programy i kampanie prewencyjne, jak „Użyj wyobraźni”, „Resztę opowiem jak wrócę” czy „Wykręć numer złodziejowi”.

Współpraca z Policją nie ogranicza się tylko do szeroko rozpoznawanych kampanii. PZU od lat prowadzi programy prewencyjne skierowane do policjantów, pracowników Policji i ich rodzin ubezpieczonych w PZU. Jednym z nich jest uruchomiony w 2015 roku program „Policja 2015” (kontynuacja programu „Policja 2008”), dofinansowujący Policję w zakresie m.in.: poprawy bezpieczeństwa policjantów i pracowników Policji, ochrony ich zdrowia i profilaktyki zdrowotnej oraz likwidacji zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w komisariatach.

PZU podjęło również stałą współpracę z Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie, której celem jest prewencja przeciwkradzieżowa oraz zwalczanie przestępczości ubezpieczeniowej. Zakres współpracy obejmuje seminaria szkoleniowe oraz wykłady.

Poniżej przedstawiamy materiały dot. uregulowania współpracy NSZZ Pracowników Policji z ubezpieczycielem.

 

   Wniosek wojewódzki / szkolny o pomoc finansową z funduszu prewencyjnego PZU

   Wniosek centralny o pomoc finansową z funduszu prewencyjnego PZU

   Oświadczenie - wzór

   Regulamin Funduszu Prewencyjnego utworzonego w ramach programu ubezpieczeniowego "Policja 2015"

   Umowa Prewencyjna PZU 2015

   Decyzja nr 99/2016 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie z dnia 2 listopada 2016 roku