Zgodnie z Ustawą o działalności ubezpieczeniowej (art. 149, ust. 2 pkt 1), firmy ubezpieczeniowe mogą z części własnych dochodów tworzyć tzw. fundusz prewencyjny, z którego środki przeznaczane są przede wszystkim na likwidację zagrożeń dla życia i zdrowia ludzi oraz ochronę ich mienia. Głównym celem tej działalności jest zmniejszenie szkodowości. Jedną z takich firm jest: Warta.

 

   Wniosek o przyznanie środków finansowych z Funduszu Prewencyjnego „WARTA” S.A. (w ramach umowy prewencyjnej z TUnŻ „WARTA” S.A. z dnia 16 czerwca 2016 roku)

   Wniosek o przyznanie środków finansowych z Funduszu Prewencyjnego „WARTA” S.A. (w ramach umowy prewencyjnej z TUnŻ „WARTA” S.A. z dnia 16 czerwca 2016 roku)

   Oświadczenie - wzór

   Regulamin Funduszu Prewencyjnego utworzonego w ramach programu ubezpieczeniowego "Policja Małopolska 2016"

   Umowa Prewencyjna Warta 2016

   Decyzja nr 99/2016 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie z dnia 2 listopada 2016 roku