Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Policji

   WZZ w Krakowie

   WZZ w Poznaniu

             Serwis Służby Cywilnej

 

  

           Forum Związków Zawodowych

 

             Związek Zawodowy Pracowników Cywilnych MSWiA

  

   Rada Dialogu Społecznego

  

 Kancelarie Prawne OMEGA

  

           Internetowy System Aktów Prawnych - ISAP

                                                                     Ustawa o Związkach Zawodowych

                                                                      Ustawa o Zakładowym Funduszy Świadczeń Socjalnych

                                                                      Ustawa o Rozwiązywaniu Sporów Zbiorowych

                                                                      Kodeks Pracy

                                                                      Ustawa o Policji

   

      Strona Sejmu RP

                                                                     Konstytucja RP