UWAGA !!! - PROGRAM WYGASA Z DNIEM 31 MARCA 2020 ROKU

 

 

Poniżej zamieszczone zostały załączniki dotyczące szczegółów oferty Grupowego Ubezpieczenia dla Policjantów i pracowników cywilnych Małopolskiej Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie z firmą ubezpieczeniową Gothaer TU S.A.

 

   Informacja o programie Gothaer

   Druk deklaracji Gothaer

   Przykład wypełnionej deklaracji Gothaer

   Warunki ubezpieczenia

   OWU odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i posiadania mienia

   OWU Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Gothaer TU S.A. „Optima”

   OWU Ubezpieczenie domów i mieszkań „Cztery kąty”