Z dniem 1 lutego 2020 roku zapewniamy naszym członkom bezpłatną opiekę oraz pomoc prawną nie tylko w sprawach służbowych, ale również prywatnych.

Nie kończy się to jednak na bezpłatnej poradzie, to cały wynegocjowany dla Państwa wachlarz usług. W zakres, którego wchodzą: prawo konsumenta, prawo cywilne, prawo pracy, prawo spadkowe, prawo ubezpieczeń społecznych, dochodzenie roszczeń odszkodowawczych, prawo karne.

Do Państwa usług pozostaje telefoniczna informacja prawna ( bez limitów godzinowych ), konsultacja i porada prawna ( bez limitów godzinowych ), opinia prawna
( 1 opinia prawna w miesiącu ), przygotowanie imiennego dokumentu prawnego ( bez limitów godzinowych ) – i to wszystko w ramach przynależności do naszego związku.

  • Telefoniczna asysta prawna – to szybka pomoc prawna udzielana telefonicznie przez radcę prawnego, m.in.: informowanie o procedurze prawnej prowadzenia sporów prawnych i ochrony swoich praw, przesyłanie wzorów pism prawnych lub umów należących do powszechnego obrotu (Kodeks cywilny), informowanie o kosztach prowadzenia sporów prawnych, przesyłanie tekstów aktualnych oraz historycznych aktów prawnych, udzielenie informacji teleadresowych o sądach, prawnikach, notariuszach itp. Wg właściwości miejscowej,
  • Porada prawna – to udzielenie informacji prawnej o powszechnie obowiązujących przepisach prawa polskiego, orzecznictwie i poglądach doktryny w zakresie problemu prawnego, z którym zgłosił się Uprawniony. W ramach porady prawnej realizowana jest również Analiza Prawna polegająca na weryfikacji przesłanego przez Uprawnionego dokumentu prawnego w celu dostosowania go wolą Uprawnianego w oparciu o orzecznictwo, przepisy i zasady prawa polskiego.
  • Opinia prawna – to przyporządkowanie stanu faktycznego ustalonego w trakcie Konsultacji prawnej do odpowiedniej normy prawnej poprzez dokonanie analizy treści otrzymanych informacji lub dokumentów oraz jej interpretację i zasugerowanie Uprawnionemu korzystnego postępowania.
  • Przygotowania imiennych dokumentów, tj.: wezwanie do zapłaty, wezwanie do podjęcia innych działań lub zaniechania działań, pełnomocnictwa, pozwu, odpowiedzi na pozew, sprzeciwu lub zarzutów od nakazu zapłaty, wniosku w postępowaniu nieprocesowym, , zabezpieczającym i egzekucyjnym, pism i wniosków w sprawach administracyjnych i cywilnych, umów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, na podstawie informacji uzyskanych w toku Opinii Prawnej.

Dochodzenie odszkodowań: szkody osobowe, szkody mechaniczne, wypadek w rolnictwie, w pracy, błąd medyczny.

Zasady prowadzenia spraw:

  • Bezpłatna analiza sprawy
  • Obsługa do 20 lat wstecz
  • Reprezentacja sądowa

 

Dla Członków Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Policji zostały przygotowane dedykowane dla naszej organizacji karty z numerem telefonu, pod którym uzyskacie Państwo potrzebną pomoc.

Karty można odebrać w siedzibie naszej organizacji, pokój nr 4 (parter KWP w Krakowie, za kioskiem ruchu) – tylko dla członków NSZZ Pracowników Policjii.

Podkreślam, że koszt porady prawnej rozpoczyna się od 150 zł. nasi członkowie otrzymują full opcję za darmo.

Członkowie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Policji zatrudnieni w jednostkach Miejskich i Powiatowych zainteresowani kartą prawną OMEGA, proszeni są o kontakt z Przewodniczącymi Zarządów Terenowych NSZZ Pracowników Policji działających na terenie ich jednostek