W związku z podpisaniem od dnia 1 stycznia 2020 r. nowych oświadczeń dotyczących ubezpieczenia medycznego POLMED informujemy, że zakres ubezpieczenia nie uległ zmianie.

Ponadto wyjaśniamy, że:

- umowa jest zawarta na okres 12 miesięcy, nie może zatem zostać zerwana przed upływem tego okresu,

- w każdym momencie istnieje możliwość zmiany pakietu na wyższy, jednak zmiana taka powoduje przedłużenie umowy o następne 12 miesięcy,

- zmiana pakietu na niższy jest możliwa wyłącznie po 12 miesiącach, również z powoduje to przedłużenie umowy,

- jedynym odstępstwem o zaprzestaniu potrącania składki jest przypadek rozwiązania stosunku służbowego lub umowy o pracę.

W załączniku OGÓLNE WARUNKI UMÓW O ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE oferowane przez POLMED Spółka Akcyjna z siedzibą w Starogardzie Gdańskim.

 

 

 

Pragniemy poinformować, że od 01.04.2016 w KWP Kraków funkcjonuje Opieka Medyczna w POLMED S.A. Ogólnopolski Świadczeniodawca POLMED S.A. jest Państwu doskonale znany, ponieważ  pośrednio obsługuje od ponad 5 lat pakiety medyczne dla Komendy Wojewódzkiej w Krakowie.  

Wystarczy przesłać wypełnione Oświadczenie ze wskazaniem danych ubezpieczonego oraz  członków rodzin jeżeli mieliby zostać objęci Opieką Medyczną w pakiecie rodzinnym. Oświadczenie powinno zostać złożone osobiście lub w formie scanu mailem w Wydziale Finansów do 20 dnia każdego miesiąca , ponieważ lista osób przystępujących przekazywana jest do POLMED S.A. do 25 dnia każdego miesiąca.

Do Opieki Medycznej w POLMED S.A. można przystąpić co miesiąc bez karencji przez cały rok .

Pakiety Opieki Medycznej w Polmedzie zawierają również opcję refundacji części kosztów usług medycznych znajdujących się w wybranym pakiecie Opieki Medycznej  ( opis w załączniku  4a).

POLMED S.A. posiada 16 placówek  własnych w dużych miastach  miedzy innymi dwie  na terenie Krakowa oraz kilkaset placówek partnerskich na terenie całego kraju . Wykaz Placówek dostępny na stronie www.polmed.pl oraz w załączeniu.

Proszę pamiętać, że do tej Opieki Medycznej w POLMED S.A. można zapisać się w każdym momencie, rocznica Opieki Medycznej będzie w dniu 01.kwietnia każdego roku, wariant i pakiet na wyższy można zamienić w każdym momencie dla siebie całej rodziny, na niższy wariant można przejść tylko po roku od przystąpienia do Opieki Medycznej. Reasumując nie można przechodzić z wariantu na wariant w zależności od potrzeby wykonania badań, jeżeli ktoś przeszedł z niższego wariantu na wyższy w trakcie roku, może ponownie przejść na niższy wariant, po roku od zmiany wariantu na wyższy. Jeżeli ktoś zrezygnuje w ogóle  z Opieki Medycznej w POLMED S.A. może do niej przystąpić ponownie, tylko w rocznicę czyli 01.04 każdego roku.

Pragniemy dodać, że większość placówek medycznych pokrywa się z tymi, które są dostępne za pośrednictwem Opieki Medycznej w PZU Życie S.A., a pakiet Standard Plus w POLMEDZIE za 27 zł jest szerszy w zakresie niż ten na sztywno włączony w ubezpieczeniu grupowym w PZU Życie S.A. za 12,40zł, ponieważ posiada lekarza pierwszego kontaktu, internistę i pediatrę oraz kilkunastu specjalistów dostępnych w cenie pakietu oraz 40% zniżki do specjalistów, którzy nie są dostępni za darmo w danym pakiecie. Natomiast w PZU Życie S.A. klient ma dostęp tylko do specjalistów wymienionych w tabeli, do pozostałych nie ma dostępu w ogóle, nawet ze zniżkami.

 

Informacji w dni robocze (godziny 9.00-15.00) udzielają :

Monika Dudek   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tel. 726880690

Dorota Tarańska Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tel. 506289358

 

   POLMED S.A. - Nowy Cennik 1 stycznia 2020 roku

   Oferta POLMED S.A. na usługi medycznej dla Małopolskiej Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

   Oświadczenie POLMED S.A.

   Ogólne Warunki Umów o Świadczenia Zdrowotne POLMED S.A.

   Pakiet CLASSIC dla Małopolskiej Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

   Pakiet STANDARD PLUS dla Małopolskiej Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

   Pakiet SUPER dla Małopolskiej Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

   Lista placówek medycznych

   Załącznik nr 4 do Umowy o świadczenia zdrowotne zawieranej przez POLMED S.A.

   Załącznik nr 4a - Regulamin refundacji oraz kwoty refundacji