Poniżej zamieszczone zostały załączniki dotyczące szczegółów propozycji wypracowanych programów ubezpieczeniowych „Policja 2015 – Emeryt” oraz „Policja 2015 dla funkcjonariuszy i pracowników Policji oraz członków ich rodzin”. Programy te zostały wypracowane wspólnie przez przedstawicieli organizacji związkowych oraz ubezpieczycieli.

Link do portalu z ofertą ubezpieczeniową „Policja 2015″: https://policja-ubezpieczenia.pl/

 

   Deklaracja uczestnictwa

   Formularz zgłoszeniowy

   Najnowsza ulotka informacyjna

   Program „Policja 2015″

   Program „Policja 2015 – Emeryt”

   Cennik świadczeń Standard Policja 2015

   Cennik świadczeń Optimum Policja 2015

   Cennik świadczeń Komfort Policja 2015

   Cennik świadczeń Komfort Plus Policja 2015

   Instrukcja dotycząca wypłaty świadczeń

   Ogólne warunki ubezpieczenia

  Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego

   Zakres ubezpieczenia dla Standard Policja 2015

   Zakres ubezpieczenia dla Optimum Policja 2015

   Zakres ubezpieczenia dla Komfort Policja 2015

   Zakres ubezpieczenia dla Komfort Plus Policja 2015