Poniżej zamieszczone zostały załączniki dotyczące szczegółów propozycji wypracowanego programu ubezpieczeniowego WARTA - „PROGRAM UBEZPIECZENIOWY POLICJA MAŁOPOLSKA dla funkcjonariuszy i pracowników Policji oraz ich rodzin. Program ten został wypracowany wspólnie przez przedstawicieli organizacji związkowych oraz ubezpieczycieli.

 

   Deklaracja uczestnictwa

   Njanowsza ulotka informacyjna

   Umowa generalna

   OWU Grupowe Ubezpieczenie na Życie "WARTA EXTRABIZNES PLUS"

   Szczególne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia Czasowej Niezdolności do Pracy Ubezpieczonego